Wenche og Eivind Bye.
Familieveiledere.

Eivind er markedsøkonom og autorisert PREP-veileder.
Wenche er førskolepedagog og har lang erfaring i å jobbe med barn, familier og foreldreveiledning. Hun holder ICDP-kurs for enkeltforeldre og i grupper.De er gift og har 6 barn.Sammen veileder de unge par gjennom «Å bli ett»-kurset. De har de gått Family Ministries School ved The University of the Nations, og har lang erfaring fra familiearbeidet til den internasjonale misjonsorganisasjonen YWAM.


Anita Desireè Breen
(i permisjon)

Familieterapeut og vernepleier, utdannet ved Høgskolen i Bergen. Hun er gift. Har erfaring med utviklingshemmede og innen psykiatri.