Kjærlighet og tilgivelse – to sider av samme sak.

Kjærlighet betyr at du ofte ber om unnskyldning og tilgivelse.

Kjærligheten er verdens sterkeste våpen og tilgivelsen er verdens beste medisin, mot stress, smerte og sykdom.

Ekte kjærlighet vil innebære at den som har gjort noe galt, ber om tilgivelse og at den som har lidd urett, tilgir. Dette er veien til fornyet kjærlig fellesskap.

Selv om standarden for hva som er rett, er forskjellig fra kultur til kultur, har alle mennesker en oppfatning av hva som er rett og galt.

Når rettferdighetssansen vår krenkes, blir vi sinte. Vi føler oss urettferdig behandlet og får motvilje mot den som har sviktet tilliten vår. Den gale handlingen står som en mur mellom to mennesker, og forholdet mellom dem slår sprekker. De kan ikke leve som om det gale aldri var skjedd, selv om de skulle ønske det. Noe inni den som har lidd overlast, roper på rettferdighet. Men selv ikke rettferdighet fører uten videre til gjenoppbygging av forholdet. Det er noe inne i oss som skriker etter forsoning når gale handlinger har fått forhold til å sprekke. Lengselen etter forsoning er ofte kraftigere enn lengselen etter rettferdighet.

Jo nærmere forholdet har vært, jo dypere er lengselen etter forsoning.

 

Uten bønn om tilgivelse, vil sinnet vårt bygge seg opp til vi krever rettferdighet. Da tar vi ofte skjeen i egen hånd og prøver å hevne oss på dem som har forulempet oss. Sinnet kan komme ut av kontroll og ende i vold.

Når noen gjør noe galt mot en annen, skapes det en følelsesmessig barriere mellom dem. Forholdet kan ikke utvikle seg før denne barrieren blir fjernet.

Ekte tilgivelse og forsoning er en handling mellom to personer, og blir muliggjort ved bønn om tilgivelse.

Når vi ber om tilgivelse, tar vi ansvar for det gale vi har gjort, og prøver å gjøre godt igjen overfor den som ble skadelidende.

 

Gode ekteskap er ikke avhengig av at vi er fullkomne, men at vi er villig til å innrømme det gale vi har gjort, og be om tilgivelse.

 

Det finnes fem grunnleggende deler i en unnskyldning. Og hver enkelt av oss kommuniserer kanskje best ved ett eller to av dem. Det den ene mener er en unnskyldning, trenger ikke være det for en annen.

 

Hva venter du å høre i en ekte bønn om unnskyldning?

Hvordan vil du at en skal be om unnskyldning? Er det noe som kan gjøre godt igjen? Hvilke av utsagnene når inn til ditt hjerte?

  1. Beklage: ”Jeg er lei for det.”
  2. Ta ansvar: ”Det var galt av meg.”
  3. Gjenopprette forholdet: ”Kan jeg gjøre noe for å gjøre det godt igjen?”
  4. Omvende seg: ”Jeg skal prøve å ikke gjøre det igjen.”
  5. Be om tilgivelse: ”Kan du tilgi meg?”

 

  1. 1.Beklage: ”Jeg er lei for det.”

Det finnes grunnleggende elementer i en bønn om tilgivelse. Å beklage det en gjorde, er den følelsesmessige delen av en unnskyldning. Unnskyldningen fødes av anger. Vi angrer og beklager at vi har gjort andre noe vondt, skuffet dem, gjort ting vanskelig for dem og sviktet deres tillit. Angeren konsentrerer seg om det man gjorde eller unnlot å gjøre, og hvordan dette virket inn på et annet menneske. Den som forulempes, har det vondt, og vil at du skal føle noe av smerten du har forårsaket, et eller annet bevis på at du verkelig skjønner hvor dypt du har såret vedkommende. De trenger å høre at du er lei for det de gjorde.

Eksempler på beklagelser:

© Nå skjønner jeg at jeg såret det dypt. Det gjør meg forferdelig vondt. Jeg er virkelig lei for det jeg har gjort.

© Jeg synes det er fælt at jeg skuffet deg. Jeg skulle ha vært mer omtenksom. Jeg er lei for at jeg har gjort deg så vondt.

© Det vår åpenbart lite gjennomtenkt fra min side. Jeg mente slett ikke å såre deg, men skjønner nå at det jeg sa, ikke hørt hjemme noe sted. Jeg er lei for at jeg var så ufølsom.

© Jeg beklager at jeg sviktet tilliten din. Jeg har skapt en sperre i vårt forhold, og den vil jeg gjerne fjerne. Jeg skjønner at det, selv etter at jeg har bedt om tilgivelse, kan gå en tid før du vil våge å stole på meg igjen.

© Du ble lovet en service som du ikke fikk. Jeg beklager at – firmaet vårt – har gjort en kjempetabbe denne gangen.

 

  1. 2.Ta ansvar: ”Det var galt av meg.”

Ofte henger motviljen mot å be om unnskyldning sammen med selvfølelsen vår. Å innrømme at man har gjort noe galt, kan oppfattes som svakhet. ”bare tapere innrømmer å ha gjort noe galt.” Umodne bortforklarer sin egen dårlige oppførsel og skylder på andre. Å lære å si ”jeg tok feil” er et viktig skritt mot å bli en avsvarlig voksen.

Noen ganger synes vi ikke at vi har gjort noe galt, selv om den andre føler seg urett behandlet. Og noen ganger føler vi behov for å forsvare oss selv, når selvfølelsen vår blir angrepet. Da er det viktig å forstå hvorfor vi gjør det vi gjør uten å godta det. ”Jeg godtar at jeg har rett til å føle meg såret, sint, skuffet og frustrert. På den andre side godtar jeg ikke at jeg, på grunn av følelsene mine, har rett til å såre andre med det jeg sier eller gjør.”

Eksempler på å ta ansvar:

© Jeg vet at det jeg gjorde, var galt. Jeg kunne prøvd å bortforklare det, men det finnes ingen unnskyldning. Det jeg gjorde, var ganske enkelt egoistisk og galt.

© Jeg gjorde en kjempetabbe. Akkurat da tenkte jeg ikke noe særlig på det. Når jeg nå ser tilbake, skjønner jeg at det er det som er problemet. Jeg skulle ønske jeg hadde tenkt før jeg handlet. Det jeg gjorde, var galt.

© Det var ikke riktig av meg å snakke slik til deg slik jeg gjorde. Det var sårende og usant. Jeg var sint og prøvde å rettferdiggjøre meg selv. Jeg snakket på en måte som verken var kjærlig eller snill. Jeg håper du kan tilgi meg.

© Jeg gjentok et feilgrep vi har snakket om før. Det var en kjempetabbe. Jeg vet at det var min skyld.

 

 

  1. 3.Gjenopprette forholdet: ”Kan jeg gjøre noe for å gjøre det godt igjen?”

Vårt ønske om gjenopprettelse bygger på vårt behov for å bli elsket. Grunnen til at vi blir dypt såret og forferdelig sint, er at vi inderlig ønsker å bli elsket av det mennesket. Når de kjefter eller gjør noe som sårer oss, lurer vi på om de elsker oss. Da blir det kanskje ikke nok med en beklagelse, når vi trenger svar på om vi fremdeles er elsket.

”Beklager, det var galt” kommer aldri til å ble tatt alvorlig, hvis det ikke følges av et oppriktig forsøk på å gjøre det godt igjen. Den andre venter på en forsikring om di kjærlighet. Uten at du prøver å gjøre det godt igjen på personens eget kjærlighetsspråk, vil ikke unnskyldningen få den ønskede virkningen.

Eksempler på å ønske gjenopprettelse:

© Er det noe jeg kan gjøre for å gjøre det godt igjen det jeg gjorde?

© Jeg vet at jeg har såret deg dypt, og jeg føler at jeg bør gjøre noe for å betale for den smerten jeg har skapt. Har du et forslag?

© Jeg føler ikke at det er rett å bare si ”beklager”. Jeg vil gjerne gjøre godt igjen det jeg har gjort. Hva synes du er passende?

© Jeg vet at det jeg gjorde, var ubeleilig for deg. Kan jeg gi deg noe av min tid, slik at det blir balanse?

© Jeg er lei for at jeg har skadet ditt gode navn og rykte. Kan jeg få komme med en (offentlig) rettelse?

© Jeg har brutt løftene mine en million ganger. Vil du at jeg skal gi deg løftet mitt skriftlig denne gangen?

 

  1. 4.Omvende seg: ”Jeg skal prøve å ikke gjøre det igjen.”

For noen mennesker er det omvendelse som overbeviser dem om at unnskyldningen er oppriktig ment. Omvendelse er mer enn å si: ”Beklager, det var galt av meg. Hvordan kan jeg gjøre det godt igjen?” Det er å si: ”Jeg skal prøve å ikke gjøre det igjen.”

De vil ikke bare høre ord, men se forandring, eller at man i alle fall er villig til å jobbe med saken.

De fleste forventer ikke at folk skal bli fullkommen etter å ha bedt om unnskyldning, men de venter at de skal prøve å forbedre seg.

Dersom en gir opp med en gang og faller tilbake til gammelt mønster, betrakter en ikke unnskyldningen som oppriktig.

Den beste måten du kan vise at du angrer, er da å be den du har såret om å hjelpe deg med en forandringsplan.

Eksempler på omvendelsesutsagn:

© Jeg vet at jeg såret deg. Jeg vil aldri gjøre det mer. Jeg er åpen for dine innspill på hva jeg kan gjøre for å forandre meg.

© Hva kunne jeg sagt for ikke å bli oppfattet som så kritisk?

© Jeg sviktet deg ved å gjøre samme tabbe en gang til. Hva må til for at du skal kunne stol på meg igjen?

© Jeg vet at det jeg gjør ikke er til noen hjelp. På hvilken måte kunne du ønske at jeg forandret meg for å komme deg i møte?

© Jeg vil oppriktig prøve å forandre oppførsel. Kunne du tenke deg å minne meg om det hvis jeg skulle falle tilbake til gamle mønstre? Bare si ”tilbakefall”, så tror jeg det vil hjelpe meg å stoppe…

© Det blir hardt, men jeg har lyst. Kanskje jeg kommer til å mislykkes og såre deg igjen underveis. Jeg vil sette pris på om du kunne hjelpe meg å tenke ut hvordan jeg kan få endringene til å vare, og oppmuntre meg når du ser at jeg gjør fremskritt.

 

  1. 5.Be om tilgivelse: ”Kan du tilgi meg?”

Noen lengter etter å høre en bønn om tilgivelse. Ordene ”Kan du tilgi meg, vær så snill?”, vil for dem være en oppriktig unnskyldning og en innrømmelse av å ha gjort feil.

En bønn om tilgivelse, viser den andre at du innser at du har gjort noe galt og at du vil at forholdet skal bli helt igjen. Når du ber om tilgivelse, innrømmer du skyld, enten du mente det eller ikke. Når du ber om tilgivelse, overlater du valget til den andre, om den vil tilgi eller ikke. Du har ikke kontroll over beslutningen eller valget til den andre. Mange greier ikke å be om tilgivelse fordi de er så redd for å miste kontrollen, redd for avvisning og redd for å mislykkes.

Det er forskjell på å be om tilgivelse og forlange tilgivelse. Du kan ikke forlange tilgivelse, du kan heller ikke forvente å få det. Tilgivelse er et valg pm å oppheve straffen og slippe vedkommende inn i livet igjen. Det er å benåde en som har forulempet oss, slik at vi kan gjenoppbygge tilliten. Tilgivelse betyr: ”Jeg setter pris på forholdet vårt, derfor velger jeg å godta unnskyldningen og ikke lenger forlange rettferdighet.” Tilgivelse er en gave som gies. Den kan ikke forlanges.

Slik kan du be om tilgivelse:

© Jeg beklager at jeg snakket til deg på den måten. Jeg vet at jeg var brå og høyrøstet. Det hadde du ikke fortjent. Det var svært galt av meg, og jeg vil be deg om tilgivelse.

© Jeg skjønner at det jeg gjorde, såret deg dypt. Du har din fulle rett til aldri å snakke med meg igjen, men jeg er virkelig lei for det jeg gjorde. Jeg håper at du klarer å tilgi meg.

© Jeg mente ikke å såre deg, men jeg har nok gjort det. Jeg innser det nå, og jeg skjønner at det jeg gjorde var galt, selv om jeg mente det som spøk. Det er ikke riktig å tøyse, hvis det sårer noen. Jeg lover at jeg skal prøve å aldri gjøre det mer. Kan du vær så snill å tilgi meg?

Om å tilgi.

Når du ber om tilgivelse, ber du om noe uendelig stort. Det vil koste mye for den du har forulempet. Når noen tilgir deg, må personen gi opp sin lengsel eller rettferdighet. Han må gi slipp på at han føler seg såret, sint, ydmyket og flau. Han må gi slipp på å føle seg sviktet og avvist. Noen ganger må ha leve med konsekvensene av det gale du har gjort. Fordi en tilgivelse virkelig koster, skal du ikke vente at den forulempede straks skal tilgi deg. Det tar tid og se om du vil følge opp med å gi en erstatning, angre oppriktig og forandre deg. Vedkommende må vli overbevist om at du mener det alvorlig, og det kan ta tid. Hvis du er utholdende, er det sannsynlig at u vil får tilgivelse når tiden er moden.

Det er få ting som har sterkere virkning i medmenneskelige forhold enn å lære å ta ansvar for sine nederlag, og ærlig og oppriktig be den vi har såret, om tilgivelse.

Å be om tilgivelse øker selvfølelsen. Folk respekterer mennesker som er villige til å ta ansvar for sine egne tabber. De som prøver å skule eller bortforklare gale ting, vil nesten alltid miste respekten og anerkjennelse hos andre.

 

Å tilgi er et valg.

Å tilgi er ikke en følelse, men en beslutning. Det er en beslutning om at vi vil at forholdet mellom oss skal få vokse, så vi tar bort skillet. Det vil ikke si at tilliten straks er tilbake på plass, men det er et valg som åpner døren til forsoning.

Det trengs tid til å bli helbredet innvendig, å komme i følelsesmessig ballanse igjen. Tilgivelse bestemmer man seg for å gi. Tilliten er en følelse som vokser over tid.

Tilgivelsen fjerner ikke alle resultatene av et feilgrep, heller ikke alle vonde følelser eller minnene. Men tilgivelsen har kraft til å gi nytt liv til forholdet. Uten tilgivelse dør forholdet.

 

Hva du kan si for å vise at du tilgir:

© Det du sa, såret meg dypt. Jeg tror du innser det. Jeg er glad for at du har bedt om unnskyldning, for uten det tror jeg ikke at jeg ville kunne tilgi deg. Men fordi jeg tror du mener det oppriktig, vil jeg tilgi deg.

© Hva kan jeg si? Jeg blir rørt av unnskyldningen din. Forholdet vårt betyr mye for meg, og derfor velger jeg å tilgi deg.

© Jeg visste ikke om jeg noen gang ville orke å si dette og mene det. Jeg ble helt knust av det du gjorde. Jeg hadde aldri kunnet forestille meg at du kunne gjøre noe slikt. Men jeg elsker deg, og jeg velger å tro at du virkelig mener det når du ber om tilgivelse, så jeg vil tilgi deg.

© Tabben du gjorde på jobben, har kostet meg både tid og penger. Jeg vi gjerne tilgi deg for å ha skapt dette problemet. Ja, med den planen du har for å ordne opp, tror jeg at jeg kan tilgi deg.

© Jeg vet hvor vanskelig det er for deg å svelge stoltheten din og si: ”Det jeg gjorde var galt.” Det har gjort deg større i mine øyne, og jeg tilgir deg.

 

Om å tilgi oss selv.

Når vi ikke klarer å leve opp til vårt ideelle selv, skjer det samme inni i oss som når vi sårer andre. Vi blir sinte, på oss selv.

Ordne opp og kom deg videre i livet.

1: Innrøm både for deg selv og andre, at det du gjorde var uklokt, galt, sårende….

2: Be om unnskyldning, og håpe at de du har såret vil tilgi deg.

3: Be deg selv om unnskyldning, og så velge å tilgi deg selv.

Når vi tilgir oss selv, fjerner det avstanden mellom vårt ideelle selv og vårt virkelige selv. Vi har muligheten til å lære av våre nederlag og forandre retning i livet.

 

Det er både fysisk og psykisk helbredelse i tilgivelse.

Dette er hentet fra boken; Tilgivelsens fem språk v/ Gary Chapman og Jennifer Thomas

 

Les også ukens tips om tilgivelse:

Ukens tips: Minutter med hverandre.

Tips 7: Tilgivelse berører
tips 17: Tilgivelse beslutter
tips 27: Tilgivelse gjenoppbygger
tips37: Tilgivelse frikjenner
tips 47: Tilgivelse er nådig

Tilgivelsens ulike språk