Nygifte i Betlehem tilbys medvandrerektepar de to første årene etter ekteskapsinngåelsen. Det er utviklet et verktøy med seks ulike tema til samtale. Det er godt å sette fokus på ulike sider ved det å være ektepar, så samlingene er nyttig for alle parter. Det går lett i den daglige tralten, og det sjelden man ellers tar seg tid til å samtale om disse temaene.

 

 

Medvandring binder ektefolk sammen

Artikkelen er skrevet av Gunnar Ferstad

 

I to år har ekteparet Heidi og Per Kåre Otteren vært medvandrere for nygifte Kristin og Eirik Ferstad. Som pionermedvandrere i Betlehem har de utviklet et verktøy i form av en liten brosjyre som nå benyttes av flere. I løpet av høsten 2011 og våren 2012 er seks nye medvandrerrelasjoner mellom ektepar etablert i Betlehem.

 

– Hele tanken på medvandring i ekteskapet er meningsfull og bra, sier de to.

– Vi har vært på en del ekteskapskurs opp igjennom, og dette syns vi var givende. Vi vil gjerne gi noe av dette videre.

Kristin og Eirik Ferstad giftet seg i januar 2010, nå har de gått sammen med Heidi og Per Kåre i to år, og de sier det har vært godt å ha noen å støtte seg til.

– Medvandrersamlingene har belyst viktige temaer som har vært nyttig å ta opp tidlig i ekteskapet. Det er også veldig godt å vite at det er noen som ber for ekteskapet vårt.

 

Heie frem ekteskapet

– Tanken om medvandring for ektepar kom opp når jeg selv skulle begynne å vie par, sier Gunnar Ferstad, forsamlingsleder i Betlehem.

– Når jeg skulle vie det første paret tenkte jeg det var verdifullt å tilby de et medvandrerpar som hadde noen års erfaring bak seg. I ettertid har jeg gjort dette med alle parene jeg har viet. Fra sommeren 2011 har alle nygifte med tilknytting til forsamlingen i Betlehem fått samme tilbudet.

I dialog med ekteparet Otteren ble konseptet drøftet og aktuelle tema skissert. I ettertid er det Heidi og Per Kåre som har stått for utviklingen av verktøyet.

– Jeg har virkelig tro på dette konseptet og sett med mine øyne er dette å ta mer på alvor samlivsutfordringen i vår tid. Vi ønsker å heie frem det livslange ekteskapet, og jeg tror dette kan være ett tiltak som bidrar i riktig retning, sier forsamlingslederen.

– I min tanke er dette viktig relasjonsdiakoni.

 

Blitt til undervegs

– Selve opplegget har blitt til litt etter hvert som vi har vært sammen med det unge paret, sier pionermedvandrerne.

– Ikke minst gjennom erfaringene fra sist gang vi var samlet, sier Heidi. – Vi stilte nok litt for ledende spørsmål i starten, men etter hvert ble dette justert til mer åpne spørsmål.

– Noe av det som overrasklet oss mest var hvor forskjellige de var fra oss. Vi trodde vi møtte et speilbilde av oss selv, men de var helt andre personlighetstyper enn oss.

– Overraskende mye måtte individualiseres, slik det passet for akkurat de.

Før de to parene møtes til medvandring forbereder de seg hver for seg, gjennom å samtale og be for samlingen.

– Det har vært viktig å legge det i Guds hender sier Per Kåre.

– Det er jo han som skal gjøre det. En tilleggsgevinst vi har nytt godt av som medvandrerpar har vært at vi også har godt utbytte av det.

– Det binder oss sammen som ektefolk, smiler de.

– Det har vært godt å sette fokus på de ulike temaene også for vår egen del. Det går lett i den daglige tralten, og det var lenge siden vi hadde tatt oss tid til å samtale om disse temaene oss imellom.

– Også kunne vi suge til oss fra et ungt nygift par, sier Heidi med et “ummmm”.

 

Starter med måltid

De kveldene de har vært samlet til medvandring har det startet med et måltid.

– Det er alltid en god start, også er det litt sånn avslappende. Det er en kjekk måte å være sammen på, sier Heidi. Per kåre nikker og legger til at et måltid er noe man deler med noen en ønsker å bli bedre kjent med. De har byttet på hvor de møttes, så på deres invitasjon har vi vært hos dem.

Selv om det har vært ett opplegg med seks faste temaer, har ikke dette alltid blitt fulgt. Noen ganger har vi lagt opplegget til sides og snakket om det som har vært aktuelt for de akkurat nå.

– Men vi har alltid bedt sammen før vi startet, og alltid snakket sammen om hvor de er nå.

– Vi har opplevelsen av at vi har fått være noe verdifullt for de, sier Heidi og Per Kåre.

– Det vanskeligste temaet i opplegget er nok det som handler om seksuallivet.

– Vi skal ikke på død og liv inn i det intime, men samtidig tror vi det er viktig å snakke litt om det presset som ligger der til et ”vellykket” seksualliv, som ofte kan skape frustrasjoner. I dette temaet som alle andre er det viktig å kjenne litt på hvor åpne det andre paret ønsker å være, og respektere det.

Ekteparet Otteren oppsummerer medvandring med å si at de stiller seg til disposisjon, tar på seg et ansvar for å be, og sier: dere kan komme til oss.

– Vi har ikke tenkt så veldig mye de store tankene om vår rolle som medvandrere, men ved å gjøre en innsats for ekteskapet, gjør vi også en innsats for parets eventuelle fremtidige barn og de som er rundt.

– Det er jo en sorg for flere enn ekteparet selv, dersom det går i oppløsning, reflekterer Heidi.

– Vi har tenkt hele tiden, at dersom alle var med på et slikt medvandreropplegg, ville skilsmisseandelen vært lavere, avslutter Per Kåre.

 

FAKTA:

•          Nygifte i Betlehem tilbys medvandrerektepar de to første årene etter ekteskapsinngåelsen.

•          Det er utviklet et verktøy med seks ulike tema:

*Nygifte,

*Jesus i hjemmet,

*En ny familie,

*Kommunikasjon og konflikter,

*Roller og økonomi,

*Fritid og tidsforvaltning.

•          Høsten 2011 og vinteren 2012 er seks medvandrerrelasjoner i gang.

 

 

Artikkelen er skrevet av Gunnar Ferstad, Forsamlingsleder i Betlehem, Bergens Indremisjon og publisert i menighetsbladet Vårt LIv februar 2012.

Gjengitt med tillatelse.

Medvandring binder ektefolk sammen